XC40 (TH)

The XC40

เป็นครั้งแรกของวอลโว่ ในการนิยาม รถ SUV ที่ปราดเปรียว ผนวกกับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ รังสรรค์สไตร์ต่างๆ พร้อมเทคโนโลยีอันชานฉลาด รถ Compact SUV คันนี้ คือที่สุดของการออกแบบความหรูหราในแบบ Scandinavian design.

ต้องขออภัย เราไม่มีรถ XC40 ที่ท่านกำลังมองหา ขอให้ท่านแจ้งผ่านระบบการแจ้งเตือน เมื่อรถที่ท่านต้องการมาแล้ว ระบบจะแจ้งทางอีเมลให้ท่านทราบ


ระบบแจ้งเตือน
Top